Auto Currency Converter
Add to site
www.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색


Travel-Tips
Offering you useful travel info
subway1

รถไฟฟ้า

page info

writer최고관리자 written date16-06-10 11:39 search317time(s) comment0count

Body of post

รถไฟฟ้า

 

รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นวิธีการเดินทางที่ผู้คนใช้กันมากที่สุดในกรุงโซล เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายที่สำคัญต่าง ๆ

เมื่อใช้บัตรเดินทางกับรถไฟฟ้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งถูกนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่  ราคาบัตรได้รวมค่าประกัน 500 วอนไว้ด้วย ดังนั้นเมื่อลงจากรถสามารถใช้บัตรเดินทางไปแตะที่เครื่องคืนเงินประกันเพื่อรับเงินประกัน 500 วอนคืนได้

0d2d4bf73be59919e51c2887f6fa9b4b_1467274
 

list of replies

No comment entered.

Mobile Version Go